Dahliablok

In de wijk Bloemhof op Rotterdam-Zuid wordt het Dahliablok herontwikkeld als en een maximaal groen woongebied. De mix van eensgezinswoningen, boven,- benedenwoningen en appartementen is georganiseerd rond een glooiende binnentuin, waaronder gedeeltelijk geparkeerd wordt. Door een grote poort is deze weelderige binnentuin beleefbaar vanuit de straat.

Het unieke binnengebied nodigt uit tot samen leven en betrokkenheid bij je omgeving, maar speelt een belangrijke rol in klimaatadaptatie en natuurinclusiviteit. De beleving en zichtbaarheid van groen voor de bewoners van het blok, maar ook de wijk, is consequent het uitgangspunt van het ontwerp.

Dit zorgt voor een unieke uitwerking van de woningen in het gesloten bouwblok, maar ook van de gevels in de straat. Het gevelontwerp sluit aan op de rijke architectuur van het begin van de vorige eeuw, zoals het tegenoverliggende Patrimoniumshof met haar karakteristieke erkers en metselwerkornamenten. Klassieke thema’s als de plint, diepe entrees, verbijzonderde hoeken, zorgvuldige metselwerkdetails komen op een moderne manier teug in de gevel van het Dahliablok.

Hiermee wordt in het Dahliablok de rijke historie van woniningbouw in Bloemhof opnieuw geïnterpreteerd.

Previous slide
Next slide