Medisch Plein de Kwikstaart

Vrijstaand zorgpaviljoen in Hendrik-Ido-Ambacht

De kern van de opgave was een uitnodigend gebouw te ontwerpen, zonder daarbij het private karakter van de zorg gerelateerde functies uit het oog te verliezen. Er is hierbij gekozen voor een vrijstaand paviljoen dat verschillende functies koppelt aan een centrale ruimte. Gelegen op een ruim, groen kavel combineert het medisch plein, zorgprogramma met een gemeenschappelijke buurtfunctie.

De centrale ruimte is vormgegeven als een publieke straat waaraan verschillende zorgeenheden elk hun eigen entree hebben. De ruimte is transparant, voor iedereen toegankelijk en verbindt de entree aan de noordzijde met het water aan de zuidzijde van het paviljoen. Grote glaspuien en een riant daklicht zorgen in combinatie met de houten wandbekleding voor een warme, open sfeer.

In de gemeenschappelijke ruimte zijn een entreegebied, wachtruimte en expositieruimte gerealiseerd. Aan weerszijden van deze ruimte is een smalle strook met voorzieningen zoals toiletten, bergingen en technische ruimten geplaatst. Grote nissen in de strook markeren de entrees naar de achterliggende zorgeenheden. Deze verhuurbare ruimtes van elk 250m2 in oppervlak zijn flexibel in te delen en op te splitsen voor maximaal acht huurders.

De vormgeving van het exterieur is ingetogen en helder. Binnen een wit aluminium kader wisselen glas en houten western red cedar delen elkaar af. De langsgevels zijn vlak en hebben een meer gesloten karakter. Grote openingen markeren hier de entree en de expositieruimte. De kopgevels bestaan uit glazen puien gelegen achter diepe houten stijlen. De karakteristieke stijlen worden elke 1,2 meter herhaald, hierdoor is een verscheidenheid aan indelingen mogelijk. De zware houten stijlen waarborgen een helder gevelbeeld, waardoor de inrichtingsvrijheid achter de verdiepingshoge glaspuien niet beperkt wordt.

Uitgangspunt voor het ontwerp is dat het gebouw in gebruik energie neutraal moet kunnen zijn. Het complex is voorzien van een warmte-/ koudeopslag verdeeld over het complete terrein. Op het dak van het complex is een basisinstallatie zonnecellen aanwezig welke kan worden aangepast en uitgebreid afhankelijk van de wensen en het gebruik.

Rondom het paviljoen is een nieuwe tuin aangelegd, die de naast gelegen straten en het water met elkaar verbindt. Bestaande erfafscheidingen en hekwerken rondom het terrein zijn verwijderd om de locatie van een open karakter te voorzien. Het Medisch plein is iets opgetild van het maaiveld en vormt door de contrasterende materialisering en details een markante verschijning in de naoorlogse woonwijk.