Het Leeuwenhart

Het leeuwenhart belichaamt het thema verbinding, ingesloten door de grootstedelijke Laan op Zuid, de dichtbevolkte Afrikaanderwijk en een toekomstig dijkpark. Het plan is één van de passtukken waarmee dit gebied wordt getransformeerd tot gemengd stadsdeel met een hoge woonkwaliteit.

Het ontwerp breekt het oorspronkelijk hier beoogde superblok open om zo het dijkpark het plangebied binnen te laten stromen. Het park vloeit hier samen met een publieke groene stadskamer, die op deze manier aanhaakt aan de bestaande openbare ruimte in de buurt. Vervolgens is het superblok, als voortzetting van de structuur van de Afrikaanderwijk, opgeknipt in vier bouwblokken met elk een eigen identiteit.

Daarnaast sluit het plan doelgericht aan op de verschillende contexten waartussen het Leeuwenhart zich bevindt. Hoogteaccenten langs de Laan op Zuid, een commerciële plint aan de drukke Paul Krugerstraat en een directe aantakking aan het nieuwe park op de Hilledijk. Ook de hoogteverschillen in het maaiveld worden trapsgewijs vereffend door middel van een half verdiepte garage, waardoor de dijk niet langer een barrière hoeft te zijn tussen de oude en de nieuwe stad. Het ontwerp is stevig verankerd in de buurt en doorwaadbaar voor bewoners, gebruikers en bezoekers met een fijnmazig routenetwerk.

Een scala aan verschillende en vernieuwende woningtypes gaat schuil in de blokken die, elk met een eigen identiteit, symbool staan voor de diversiteit van de Afrikaanderwijk. Het karakter van drie van de bouwblokken wordt bepaald door de groene binnengebieden die in schaal, architectuur en mate van toegankelijkheid sterk variëren. Deze karakters versmelten in de groene stadskamer, die aan de oostkant wordt beëindigd door het vierde blok, een extraverte urban villa die zijn identiteit kenbaar maakt door middel van hangende tuinen.

In de groene stadskamer is duidelijk zichtbaar dat bij het ontwerp niet alleen aan energetische duurzaamheid is gedacht, maar ook de wateropgave zorgvuldig is uitgewerkt en geïntegreerd in het landschapsontwerp. De thema’s sociale duurzaamheid, hemelwaterneutraal, circulair en flora en fauna zijn in het hele plan integraal benaderd.

Locatie:

Rotterdam, Afrikaanderwijk

Programma:

Woningbouw

Schaal:

168 woningen

Samenwerkende ontwerper:

ORANGE architects, felixx landscape architects

Opdrachtgever:

Nederlandse Bouw Unie

Jaar:

2020

Status:

Tender

Previous
Next
Previous
Next

Gerelateerde projecten

Juvenaat Etten-Leur

Klooster in het landschap De herontwikkeling van het klooster Juvenaat in Etten-Leur is een voortborduren op het landschappelijke ontwerp van…

Bekijk...

Bostuin Rotterdam

Met het plan Bostuin Rotterdam wordt natuur-inclusief bouwen tot in het extreme doorgezet. Het hoofddoel: een echt bos maken in…

Bekijk...