Het Leeuwenhart

De Leeuwenkuil is een scharnierpunt in een van de grootste stedelijke ontwikkelingsgebieden van Rotterdam: Parkstad. Met de ontwikkeling van het gebied tussen Feyenoord en de Afrikaanderwijk op Rotterdam-Zuid wordt Rotterdam, nog sterker dan nu, een stad aan twee zijden van de Maas.

Ingesloten door de grootstedelijke Laan op Zuid, de dichtbevolkte Afrikaanderwijk en het dijkpark is het plan een van de passtukken waarmee dit gebied wordt getransformeerd tot gemengd stadsdeel met een hoge woonkwaliteit in een parkachtige omgeving.

Het ontwerp breekt het beoogde superblok open, om zo het dijkpark het plangebied binnen te laten stromen. Het park vloeit hier samen met een publieke groene stadskamer, die op deze manier aanhaakt aan de bestaande openbare ruimte in de buurt. Sociale veiligheid wordt hier niet bereikt door het plaatsen van poorten, maar door juist maximaal woonprogramma op maaiveld rond het publieke, groene hart van het project te organiseren.

In de groene stadskamer is duidelijk zichtbaar dat bij het ontwerp niet alleen aan energetische duurzaamheid is gedacht, maar ook de wateropgave zorgvuldig is uitgewerkt en geïntegreerd in het landschapsontwerp. De thema’s sociale duurzaamheid, hemelwaterneutraal, circulair en flora en fauna zijn in het hele plan integraal benaderd.

Het blok is opgeknipt in vier bouwblokken met elk een eigen identiteit, zodat het plan aansluit op de schaal van de bestaande bouwblokken in de Afrikaanderwijk. De identiteit van elk blok toont zich door elke binnentuin een unieke uitwerking en functie te geven en de gevels aan de straat met nuanceverschillen binnen een samenhangend gevelconcept uit te werken.

Daarnaast sluit het plan doelgericht aan op de verschillende contexten waartussen het Leeuwenhart zich bevindt. Hoogteaccenten langs de Laan op Zuid, een commerciële plint aan de drukke Paul Krugerstraat en een directe aantakking aan het nieuwe park op de Hilledijk. Ook de hoogteverschillen in het maaiveld worden trapsgewijs vereffend door middel van een half verdiepte garage, waardoor de dijk niet langer een barrière is tussen de oude en de nieuwe stad. Het ontwerp is stevig verankerd in de buurt en doorwaadbaar voor bewoners, gebruikers en bezoekers met een fijnmazig routenetwerk.

Een scala aan verschillende en vernieuwende woningtypes gaat schuil in de blokken die, elk met een eigen identiteit, symbool staan voor de diversiteit van de Afrikaanderwijk.

Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide