Patiovilla Leonidas

Een patiovilla op het Leonidas terrein in Rotterdam

Het woonhuis is gesitueerd op een kavel op het Leonidas terrein in Rotterdam. Dit kavel ligt aan de Noordzijde van het terrein en wordt aan de zuidzijde ontsloten. Aan de Noord- en Oostzijde van het kavel liggen de Abram van Rijckevorselweg en de rijksweg A16, twee wegen met een hoge geluidsbelasting.
Voorgesteld wordt om centraal op het perceel een vierkante patiowoning te plaatsen. De patio biedt privacy en beschutting aan de zuid / westzijde van het kavel en brengt daglicht diep in de woon- en slaapvertrekken. Het voorgestelde volume is kleiner dan het maximaal toegestane volume en past binnen de stedenbouwkundige uitgangspunten welke zijn geformuleerd in het Kavelboek fase 3. Gekozen is voor 2 bouwlagen zonder kap met een maximale

goot en/of nokhoogte van 7m. Ten behoeve van daglichtintreding zijn de dakranden aan de zuidoostzijde van het volume verlaagd tot 4m. Door de afschuining van het volume valt in de patio zowel de ochtend als de middag/avond zon. De leefruimtes op de begane grond en de verdieping van de woning zijn allen gepositioneerd rondom de patio. Op de begane grond zijn de woonkamer, de eetkamer en de keuken met grote glasopeningen verbonden met deze ruimte. De patio wordt zo onderdeel van de leefverdieping en kan worden gebruikt als extra ‘buitenkamer’. De entree en serviceruimten zijn gepositioneerd aan de Noord- en Oostzijde van de woning. Openingen aan de West- en Oostgevels van het volume zijn geminimaliseerd.

locatie:
Leonidas terrein, Rotterdam
programma:
Woonhuis
oppervlakte:
150 m2
jaar:
2016 – 2017
opdrachtgever:
particulier
aannemer:
Van Meijeren b.v.
constructeur:
A. de Lange