Roomse Slag

Langeweg, Hoek van Holland

Kwalitatieve woononderzoeken tonen aan dat mensen woonbuurten waar ‘ontmoeting’ logisch plaats vindt hoger waarderen dan anoniemere buurten. Ook in de discussie rond de ‘inclusieve stad’ komt ‘ontmoeting’ of het ‘sociale cement’ naar voren als succesfactor. Immers, vrijheid voelt vooral goed in verbondenheid met anderen met wie je een doel, een passie en/of een basis deelt. Je verbonden voelen is nodig om je werkelijk vrij te voelen. Die vrijheid komt niet vanzelf. Er moet ruimte zijn om die zelf te scheppen, samen met de anderen om je heen. Door ontmoeting en zelf initiatiefrijk en proactief te zijn.

Het programma van circa 150 woningen verdelen we over zes woongebouwen in drie deelgebieden, elk met een eigen identiteit. Om de woongebouwen op te nemen in het duinboslandschap creëren we maximale ruimte tussen de woonblokken, zodat ook het zicht vanaf de Langeweg op het Roomse Duin optimaal zal zijn. Om ondanks de hoge geluidsbelasting van industrielawaai een goed woon- en leefmilieu te realiseren worden de afgeschermde buitenruimten van de woningen georiënteerd op de tussen de blokken gelegen ruimtes. Een bijkomend voordeel van deze opzet is dat deze openbare groene ruimtes levendige wanden krijgen en de bewoners vanaf het balkon zicht hebben op zowel het Roomse Duin als op de Waterweg.

We trekken het Roomse Duin als een groen tapijt tussen de gebouwen door en over de nieuwe Langeweg heen naar de metrolijn. Boven op de waterkering zullen we alleen lage begroeing toepassen. Door het huidige fietspad te verleggen naar de zuidzijde van de Langeweg krijgt het groen rondom de gebouwen meer ruimte en ontstaat een aangenaam groen woon- en verblijfsmilieu. We versterken het karakter van het duinbos door toepassing van gebiedseigen vegetatie, accidentatie van het terrein en vergroten van de waterberging in de vorm van vennetjes. Tevens passen we groen toe in de gevels van de woongebouwen om het groene karakter verder te versterken, biodiversiteit te stimuleren en de luchtkwaliteit te verbeteren.

Locatie: 

Hoek van Holland

Samenwerking:

De Kovel Architecten

Juurlink [+] Geluk

Programma:

Woningbouw

Grootte:

150 woningen

Opdrachtgever:

Blauwhoed

Jaar:

2018

Fase:

Prijsvraag

Impressies:

PF Visual

Previous
Next
shared living apartementen

Gerelateerde projecten

Villa ’s Gravenweg

Aan de statige ’s Gravenweg in Nieuwerkerk aan den IJssel ligt een prachtige oude villa. Een ogenschijnlijk eenvoudige garage ontvouwt…

Bekijk...

Huis CW

De uitdaging van deze opgave was om een onbewoonde kelder met naastgelegen garage om te bouwen tot een volwaardige gezinswoning.…

Bekijk...